[1]
L. Bregar, „Razvojne možnosti e-izobraževanja v svetu in Sloveniji“, AS, let. 8, št. 3-4, str. 36–41, dec. 2002.