[1]
D. Brečko, „Podelitev priznanj izobraževalni management 2002 - TOP 10 Primerjalna analiza“, AS, let. 8, št. 3-4, str. 91–92, dec. 2002.