[1]
M. Zupančič, B. Colnerič, in M. Horvat, „Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših: Implikacije za izobraževanje in delo s starejšimi“, AS, let. 16, št. 2, str. 37–51, jul. 2010.