[1]
“Tečaji španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše”, as, vol. 22, no. 1, pp. 7–20, Apr. 2016, doi: 10.4312/as.22.1.7-20.