[1]
J. Mažgon in J. Muršak, „Osnovna šola kot središče socialnega in kulturnega življenja v lokalni skupnosti“, AS, let. 22, št. 1, str. 21–41, apr. 2016.