[1]
Z. Jelenc, „Raziskava o izrazu karierna orientacija“, AS, let. 22, št. 1, str. 117–119, apr. 2016.