[1]
D. Brečko, „Predstava o sebi in načrtovanje kariere“, AS, let. 7, št. 2, str. 41–54, dec. 2001.