[1]
“Predstava o sebi in načrtovanje kariere”, as, vol. 7, no. 2, pp. 41–54, Dec. 2001, doi: 10.4312/as.7.2.41-54.