[1]
T. Dragovič in J. Pegan Šternberger, „Uporaba metode globalnega učenja pri poučevanju tujih jezikov“, AS, let. 7, št. 2, str. 76–80, dec. 2001.