[1]
D. Brečko, „Motivacija pri izobraževanju na daljavo“, AS, let. 2, št. 1, str. 22–32, dec. 1996.