[1]
J. Kulich, „Sistem DACUM pri sestavljanju strokovnih izobraževalnih programov“, AS, let. 2, št. 1, str. 55–57, dec. 1996.