[1]
J. Dominko Baloh, „Znati živeti!“, AS, let. 2, št. 2, str. 3, dec. 1996.