[1]
N. Dobnik in T. Turk, „Načrtovanje računalniško podprtega izobraievanJa na daljavo“, AS, let. 2, št. 2, str. 65–67, dec. 1996.