[1]
V. Kozmik, „Ženske v izobraževanju odraslih“, AS, let. 2, št. 3, str. 16–17, dec. 1996.