[1]
V. A. Mohorčič-Špolar, „Vseživljenjsko učenje, pogoj za preživetje in kakovost“, AS, let. 2, št. 3, str. 57–58, dec. 1996.