[1]
N. Dobnik, „Michel Serres od komunikacijske družbe k učeči se družbi“, AS, let. 2, št. 4, str. 35–37, dec. 1996.