[1]
D. Brečko, „Tečaji retorike za študente“, AS, let. 2, št. 4, str. 46, dec. 1996.