[1]
A. Justinek, „Osebnostne lastnosti voznikov motornih vozil“, AS, let. 3, št. 1, str. 20–26, dec. 1997.