[1]
D. Brečko, „Akcijsko raziskovanje v izobraževanju odraslih“, AS, let. 3, št. 1, str. 36–40, dec. 1997.