[1]
Z. Jelenc, „Raziskovanje izobraževanja odraslih v Sloveniji“, AS, let. 3, št. 1, str. 48–58, dec. 1997.