[1]
D. Findeisen, „Razvijmo sebe, druge in s tem svoj kraj“, AS, let. 3, št. 2, str. 4–9, dec. 1997.