[1]
Z. Jelenc, „Visokošolsko izobraževanje odraslih v Sloveniji - s strategijo ali brez nje“, AS, let. 3, št. 2, str. 39–45, dec. 1997.