[1]
“Arhitekti postmoderne informacijske družbe in priložnosti njenih uporabnikov”, as, vol. 16, no. 4, pp. 35–44, Dec. 2010, doi: 10.4312/as.16.4.35-44.