[1]
E. Perme in D. Brečko, „Letni posvet Andragoškega društva Slovenije“, AS, let. 3, št. 2, str. 91–92, dec. 1997.