[1]
A. Krajnc, „Vseživljenjsko izobraževanje ali vseživljenjsko učenje?“, AS, let. 3, št. 3-4, str. 3, jan. 1997.