[1]
S. Klemenčič, „Kurikularna prenova tujih jezikov za odrasle“, AS, let. 3, št. 3-4, str. 52–66, jan. 1997.