[1]
T. Hozjan, „Aktualne dejavnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja v Sloveniji“, AS, let. 16, št. 4, str. 45–52, dec. 2010.