[1]
A. Krajnc, „Razvoj prosvetne misli na Slovenskem“, AS, let. 4, št. 1-2, str. 87–93, dec. 1998.