[1]
“Razvoj prosvetne misli na Slovenskem”, as, vol. 4, no. 1-2, pp. 87–93, Dec. 1998, doi: 10.4312/as.4.1-2.87-93.