[1]
D. Findeisen, „Funkcionalna nepismenost in kako jo rešujejo Francozi“, AS, let. 4, št. 3-4, str. 22–28, dec. 1998.