[1]
T. Šulak, „Vid Pečjak: Psihologija tretjega življenjskega obdobja“, AS, let. 4, št. 3-4, str. 71, dec. 1998.