[1]
“Vid Pečjak: Psihologija tretjega življenjskega obdobja”, as, vol. 4, no. 3-4, p. 71, Dec. 1998, doi: 10.4312/as.4.3-4.71.