[1]
“Koliko je funkcionalno nepismenih v Sloveniji”, AS, vol. 5, no. 1, pp. 13–26, Dec. 1999, doi: 10.4312/as.5.1.13-26.