[1]
“Znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem”, as, vol. 5, no. 1, pp. 44–51, Dec. 1999, doi: 10.4312/as.5.1.44-51.