[1]
D. Brečko, „Vseživljenjski razvoj osebnosti - teorija osebnostnega razvoja kot osnova za vzgojo odraslih (1. del)“, AS, let. 5, št. 2-3, str. 6–16, dec. 1999.