[1]
J. Mirčeva, „Izobraževanje zaposlenih v tranzicijskem gospodarstvu“, AS, let. 5, št. 2-3, str. 54–63, dec. 1999.