[1]
D. Findeisen, „So naše ciljne skupine res nedosegljive?“, AS, let. 5, št. 2-3, str. 85–93, dec. 1999.