[1]
S. Klemenčič, „Izobraževanje odraslih za aktivno državljanstvo - nujnost ali utopija?“, AS, let. 5, št. 4, str. 3–4, dec. 1999.