[1]
V. A. Mohorčič Špolar, „Vsebina in pomen pojma državljanstvo“, AS, let. 5, št. 4, str. 5–12, dec. 1999.