[1]
O. Drofenik, „Splošno, neformalno izobraževanje za razvoj civilne družbe“, AS, let. 5, št. 4, str. 27–38, dec. 1999.