[1]
K. Erjavec, „Medijska pismenost in aktivno državljanstvo“, AS, let. 5, št. 4, str. 39–42, dec. 1999.