[1]
J. Berlogar, „Aktivno državljanstvo - pa kaj še!“, AS, let. 5, št. 4, str. 43–47, dec. 1999.