[1]
E. Cendon, „Hannah Arendt in aktivno državljanstvo: Izobraževanje odraslih kot osnova za polnopravno državljanstvo“, AS, let. 5, št. 4, str. 52–54, dec. 1999.