[1]
I. Martin, „Vseživljenjsko učenje za aktivno demokracijo: Razširitev političnega diskurza“, AS, let. 5, št. 4, str. 55–57, dec. 1999.