[1]
B. Novak, „Političnokulturni temelji izobraževanja za državljanstvo“, AS, let. 5, št. 4, str. 62–65, dec. 1999.