[1]
M. Božič, „Aktivno življenje in skrb za lasten razvoj“, AS, let. 5, št. 4, str. 77–79, dec. 1999.