[1]
T. Vilič Klenovšek, „Kako bomo izvajali izobraževanje za aktivno državljanstvo?“, AS, let. 5, št. 4, str. 85, dec. 1999.