[1]
N. Žalec, „Kako lahko posameznik izraža svoje aktivno državljanstvo?“, AS, let. 5, št. 4, str. 87–89, dec. 1999.