[1]
V. A. Mohorčič Špolar, „Demokracija 21. stoletja se začenja v družinah“, AS, let. 5, št. 4, str. 90, dec. 1999.