[1]
T. Šulak, „Janek Musek: Uvod v psihologijo“, AS, let. 5, št. 4, str. 99, dec. 1999.